SWEGON LANSERAR ESBO, SYSTEMPROGRAM FÖR EFFEKT- OCH ENERGIBEHOV

EUROPA – SWEGON, specialiserade inom ventilations- och inneklimatsystem, har i dagarna släppt sin nya systemprogramvara ESBO, med vilken man kan beräkna effekt- och energibehov i byggnader. Programmet tar hänsyn till olika faktorer som omger ett byggnadsprojekt, såsom klimatförhållanden, önskemål från kunden, och energi- och lagkrav.

SWEGON räknar med att den nyutvecklade programvaran ska hjälpa användaren under hela projektförloppet, alltså från själva projekteringen, under byggtiden och ända fram till dess att byggnaden står färdig, där ESBO ska ge kunden all information som krävs för att garantera bästa möjliga inomhusklimat. SWEGON har skapat en programvara med användarvänligt gränssnitt och tydliga funktioner, vilket innebär att ESBO är ett lättillgängligt och pålitligt verktyg som kan hjälpa kunderna i det dagliga arbetet.

Programvaran gör det möjligt för användare att beräkna kapacitets-, energi- och temperaturberäkningar och är tillgänglig på 3700 platser i sammanlagt 155 länder. Genom att använda ESBO kan entreprenören göra jämförelser mellan bl.a. luft- och vattenburna system men också mellan CAV- och DCV-system.

ESBO-användare kan kalkylera energibehovet och kostnaderna från ett enkelrum till en hel byggnad och beräknar komfort och årlig energikostnad. Programvaran kan kopplas till produktvalsprogrammet ProSelect och finns i två versioner, en gratisversion och en avgiftsbelagd version. I den avgiftsbelagda versionen kan man beräkna flera rum på samma gång och på sa vis underlätta bl.a. val av produkter och dimensionering.