Swegon certifieras av EU och stöder uppförandekod

EUROPA – SWEGON certifieras av EU och meddelar att man stöder den uppförandekod detta innebär. På sin hemsida meddelat bolaget nyligen att man har certifierats av Europeiska kommissionen inom ramen för EU:s uppförandekod för energieffektivitet i datacenter (EU Code of Conduct Data Centre Energy Efficiency).

Certifieringen är en indikation på att bolaget arbetar efter s.k. “Best Practice”, energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Certifieringen för energieffektivitet i datacenter är ett samarbete mellan industrin och EU-kommissionen och visar på ett brett samförstånd kring de bästa metoderna för att minimera den klimatpåverkan som datacenterindustrin har.

Att SWEGON certifieras av EU innebär att kunden får en pålitlig indikator på att teknik, råd och lösningar återspeglar det senaste inom energieffektivitet för datacenterdesign, konstruktion och drift, menar bolaget på sin hemsida.