SWEGON LANSERAR KOMPAKTA LJUDDÄMPAREN RD

EUROPA – Med sin senaste produkt inom akustik vinnlägger sig SWEGON om att förse kunderna med effektiv ljuddämpning och kompakta mått. Man menar att den rektangulära ljuddämparen RD, avsedd för användning i cirkulära kanaler, betydligt dämpar buller och överhörning och därigenom säkerställer god komfort för slutanvändaren, även när produkten installeras i trånga utrymmen.

SWEGON:s ljuddämpare RD kombinerar hög grad av ljuddämpning med små dimensioner och en fyrkantig designprofil. Den kompakta formgivningen resulterar i att produkten inte behöver mycket plats och kan passas in i konstruktioner med en låg bygghöjd. Denna egenskap är särskilt användbar i de fall där utrymmet mellan tak och golv är relativt litet, eftersom produktens design kan bidra till att värdefull takhöjd bevaras.

SWEGON menar vidare att eftersom slutanvändaren kommer att erhålla en installation som innebär låg ljudnivå och liten risk för överhörning, minskas behovet av återbesök och avstämning avsevärt. SWEGON:s RD-sortiment, med dess kompakta designprofil, är en lättanvänd, flexibel och smidig produkt.