KOLVÄTEBASERADE KÖLDMEDIER DISKUTERAS AV McDONALD’S, STARBUCKS OCH RED BULL

USA – Några av livsmedelsindustrins jättar, McDONALD’S, STARBUCKS och RED BULL, och amerikanska kylsystemleverantören TRUE MANUFACTURING samlades till diskussioner under ATMOsphere America 2015. Årets upplaga av eventet, som anordnades i Atlanta den 25-26 juni, fokuserade på trender och framtiden inom matserviceindustrin. Ett av de ämnen som diskuterades under i konferensen var den ökande av användningen av kolvätebaserade köldmedier inom just matserviceindustrin.

Den amerikanska matserviceindustrin släpar för närvarande efter dess europeiska motsvarighet när det gäller användningen av naturliga köldmedier. Detta beror på att mindre kylenheter som använder naturliga köldmedier, inte börjat säljas på den amerikanska marknaden förrän relativt nyligen. Trots eftersläpningen förväntas den amerikanska marknaden för denna typ av produkter växa snabbt. Deltagarna bidrog med exempel på hur just deras företag arbetar med grönare utrustning.

Roy BUCHERT, ansvarig för energifrågor hos McDONALD’S, förklarade att företaget har ambitiösa planer på att minska sin miljöpåverkan, som bl.a. innebär att man strävar mot ökad användning av s.k. naturliga köldmedier. Han konstaterade att detta inte bara är bättre för miljön, men att det också rent affärsmässigt är förnuftigt på lång sikt. McDONALD’S har i Europa redan börjat favorisera användningen av mindre kylenheter, vilka behöver 150 gram R290 eller mindre, och som hittills visat sig vara upp till 38% mer energieffektiva, enligt Roy BUCHERT. I Europa testar man nu medelstora kylenheter med naturliga köldmedier i bl.a. kylrum och milkshake-maskiner. McDONALD’S har tidigare meddelat att målet är att använda naturliga köldmedier i alla sina HVAC&R-system. I Danmark har man t.o.m. gått så långt som att testa en helt HFC-fri hamburgerrestaurang.

Omställningen till naturliga köldmedier kan realistiskt sett inte ske över en natt, särskilt som kostnaden för att byta ut samtlig HVAC&R-utrustning till ny, med naturliga köldmedier, i så fall skulle bli oöverkomlig, säger Roy BUCHERT. I stället har man beslutat att ersätta äldre utrustning med ny, miljövänligare kylsystem undan för undan, och installerar gröna kyllösningar i sina nya restauranger.

BUCHERT avslutade med en uppmaning till industrin att vidta nödvändiga åtgärder för att övervinna de hinder som för närvarande finns, som t.ex. lokala föreskrifter, brist på utbildade servicetekniker och högre initiala kostnader vid installation av kylutrustning med naturliga köldmedier.

Paul CAMERA, forskning & utvecklingschef för utrustning och förpackningsutveckling på STARBUCKS meddelade att man f.n. genomför tester och utvärderingar för att hitta de bästa kyllösningarna, när man inom en snar framtid kommer att behöva ersätta en stor del av kylutrustningen i sina butiker. Man letar givetvis efter lösningar som är energieffektiva, ekonomiska och miljövänliga. Målet är att ersätta mer än 150 000 äldre kylenheter med nya, alla med naturliga köldmedier, så det är viktigt att göra rätt val.

Paige DUNN projektansvarig för hållbarhetsutveckling hos RED BULL, berättade om hur företagets nya, energieffektiva, miljövänligare kylskåp, med bl.a. energisnåla fläktar och naturligt köldmedium, drar 23% mindre energi än de äldre modellerna. Man har dessutom bytt ut lysrören mot LED-belysning i sina kylskåp, vilket ytterligare bidrar till lägre energiåtgång. Man arbetar dessutom med att se till att kompetent personal servar enheterna, så att dessa även i fortsättningen är maximalt energieffektiva.