EBM-PAPST INVESTERAR FÖR FRAMTIDA EXPANSION

TYSKLAND – Det tyska bolaget EBM-PAPST rapporterade i ett pressmeddelande den 11 december att man kommer att utöka sin division “Automobile and Drive Engineering business”. EBM-PAPST investerar 15 miljoner euro i sin anläggning i St. Georgen/Haagenmoos, Tyskland. Syftet med investeringen är att öka produktionskapaciteten och samtidigt skapa ytterligare utrymme för logistik och administration i en senare expansionsfas.

Rainer HUNDSDÖRFER, styrelseordförande i EBM-PAPST GROUP, ger i pressmeddelandet en kommentar till beslutet: “Expansionen av vårt dotterbolag /…/ är ytterligare ett bevis på vårt förtroende för Tyskland som stället för högteknologisk tillverkningsindustri. I beslutsprocessen tog vi hänsyn till den positiva utvecklingen av läget under de senaste åren och den lovande framtiden för fordons- och verkstadsindustrin. ”

Man räknar med att påbörja byggandet av anläggningen under våren 2016. Det officiella startskottet ljuder närmare bestämt i mars. Utbyggnaden är på totalt 10 500 kvadratmeter. Den första fasen i utbyggnadsarbetet inleddes för nio månader sedan, när EBM-PAPST påbörjade konstruktionen av en ny anläggning för elektronikproduktion, en investering värd 5 miljoner euro.

Dirk SCHALLOCK, EBM-PAPST:s vd i St. Georgen, välkomnade investeringen så här i pressreleasen: “Jag är glad att det enastående och hårda arbete som hela personalstyrkan bidragit med har gjort det möjligt för oss att expandera. Investeringen kommer att ge oss att de resurser som krävs för att nå våra tillväxtmål. ”

I linje med bolagets engagemang för hållbar utveckling, kommer den nya byggnaden att ha system för innovativ energilagring och andra lösningar för hög energieffektivitet. Den totala kostnaden för utbyggnaden väntas uppgå till 90 miljoner euro, en kostnad som bolaget ser som en investering i utökad kapacitet inom forskning och utveckling, produktion, logistik och administration i Tyskland.