TOSHIBA UTÖKAR DISTRIBUTÖRSNÄTET MED HJÄLP AV ALPHA AIR

STORBRITANNIEN – TOSHIBA har på sin hemsida nyligen meddelat att man ämnar fortsätta arbetet med att utöka distributionsnätet i Storbritannien. Det annonserade samarbetet med ALPHA AIR BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS är ett naturligt steg i denna riktning. ALPHA AIR är ett brittiskt bolag som kommer att distribuera hela TOSHIBA:s utbud av luftkonditioneringsprodukter på den brittiska marknaden.

De två företagen har bekräftat att avtalet omfattar TOSHIBA:s splitsystem, värmepumpar och luftkonditioneringssystem av VRF-typ. De senare kommer också att inkludera den japanska tillverkarens senaste produkt, kallad SMMS-e VRF system, som lanserades förra månaden. Det passar ALPHA AIR eftersom produkten kompletterar företagets fokus på slutanvändare och inköpare i byggbranschen. Samarbetet ger ALPHA AIR rätt att distribuera berörda TOSHIBA-produkter, vilket betyder att man kommer att utgöra en viktig kugge i Toshibas ambitiösa tillväxtstrategi, en strategi där den japanska jätten siktar mot att fördubbla försäljningen till år 2020.

Steve SHOUBRIDGE, som är vd hos ALPHA AIR, välkomnar överenskommelsen och kommenterar på bolagets hemsida: “TOSHIBA:s produkter är enastående i fråga om effektivitet och tillförlitlighet. Företaget är också ledande i branschen när det gäller garanti och support. Vi tror att en kombination av TOSHIBA:s luftkonditioneringssystem och ALPHA AIR:s styrsystem kommer att ge slutanvändaren en komplett lösning som kommer att bli svårslagen.”

Avtalet är väl förenligt med ALPHA AIR:s strategi att samarbeta med ett antal nationella kedjor, såsom livsmedelsbutiker, biltillverkare och finansiella tjänsteföretag.

“Nyckeln är energieffektivitet och hållbarhet”, menar Steve SHOUBRIDGE. “Beslutsfattare har ett antal olika mål – de vill minska driftskostnader för sina lokaler och minska koldioxidutsläppen och samtidigt skapa en produktiv och bekväm miljö för såväl personal som kunder. TOSHIBA:s nya luftkonditioneringsprodukt, SMMS-e, är t.ex. en stjärnprodukt som medför exceptionella besparingar samtidigt som den är motståndskraftig och tillförlitlig, alltså produktegenskaper som som den moderna marknaden efterfrågar.”

David DUNN, chef för TOSHIBA Air Conditioning UK and Ireland, uttryckte också sin tillfredsställelse över samarbetet med ALPHA AIR: “Jag är mycket glad över att välkomna Steve och medarbetarna hos ALPHA AIR till TOSHIBA:s nätverk. Med tanke på företagets dynamik, erfarenhet och goda kontakter är jag övertygad om att de kommer att starkt bidra till att våra expansionsplaner för framtiden verkställs.”

Det nya avtalet innebär att ALPHA AIR ansluter sig till ledet av distributörer av TOSHIBA:s produkter i Storbritannien, där man hittar företag som AMP AIR, COOL DESIGNS, CSD, DYSK och HUSHON, samt GT PHELAN på Irland, liksom rikstäckande grossisten CLIMATE CENTER.