TOSHIBA VILL FÖRDUBBLA FÖRSÄLJNINGEN I U.K. INOM 5 ÅR

STORBRITANNIEN – TOSHIBA tillkännagav nyligen sina planer på att ha fördubblat sin brittiska försäljning år 2020, som en del av en femårig tillväxtstrategi. Företaget har haft en tvåsiffrig tillväxt de senaste fem åren, trots utmanande marknadsförutsättningar.

TOSHIBA Air Conditioning, som är en division av TOSHIBA Carrier Storbritannien, har för avsikt att stötta strategin genom att bl.a. introducera ett nytt sortiment av produkter, höja lagerhållningsnivåerna, genomföra en kraftig ökning av produktionskapaciteten samt lansera en global satsning på internutbildning.

Som en del av den första etappen av femårsplanen planerar TOSHIBA Air Conditioning att kraftigt öka sin lagerkapacitet vid den egna anläggning i Plymouth, där man ska bygga till drygt 4000 m2 extra lagerutrymme. Högre lagerkapacitet innebär att man kommer att kunna garantera omedelbar tillgång till de mest efterfrågade produkterna i TOSHIBA:s sortiment av Toshiba split och VRF air conditioning.

För att säkerställa och påskynda utvecklingen av nya tekniker inom sektorn luftkonditionering planerar TOSHIBA dessutom att anställa cirka 350 konstruktörer till sin avdelning Forskning & Utveckling, utöver de som redan finns på plats.

I Thailand har arbetet med att kraftigt utöka TOSHIBA Thailands fabriksanläggning redan påbörjats. Man bygger dessutom ut sin forsknings- och utvecklingsanläggning, ett arbete som är planerat att slutföras senare i år.

Den utbyggda anläggningen kommer även att inhysa ett nytt ”Technical Training Centre”, som kommer att ha kapacitet att ta emot och utbilda 150 deltagare samtidigt. Centret kommer att utrustas med ett komplett utbud av TOSHIBA:s luftkonditionerings – och reglerteknikprodukter.

Den förväntade tillväxten stöttas av UNITED TECHNOLOGIE:s nyskapade paraplyorganisation ”Building and Industrial System (BIS)”, där TOSHIBA Air Conditioning, CARRIER Air Conditioning, CHUBB FIRE AND SECURITY och hisspecialisten OTIS, ingår.

David Dunn, vd för TOSHIBA Air Conditioning Storbritannien, lanserade den nya femårsplanen med att säga: “Det är naturligtvis en utmanande målsättning, särskilt med tanke på att basåret för tillväxtmålet är 2014 som var ett mycket starkt år för TOSHIBA. Men jag är övertygad om att vi valt rätt strategi och att vi har alla nödvändiga bitar på plats för att kunna nå fram till målet.”

“Det kommer att krävas betydande investeringar i hela verksamheten, i nya produkter, tillverkningsanläggningar och logistik. Men väsentliga åtgärder har vidtagits och vi är på god väg att skapa den nya infrastruktur som krävs. ”

“En viktig del kommer, såsom alltid, att vara medarbetarna. Vi kommer att motivera och hjälpa våra egna anställda att ta på sig nya roller och större ansvar när organisationen expanderar, men också se oss om utanför organisationen och rekrytera de bästa talangerna till ett framgångsrikt TOSHIBA.,” avslutade David Dunn.