Toshiba investerar i Irland

IRLAND – Toshiba investerar i Irland. Det japanska bolaget har i ett nyhetsbrev meddelat att man nu satsar hårt särskilt på landets marknad för värmepumpar och luftkonditionering. Irlands dynamiska ekonomi innebär stora möjligheter i dessa båda sektorer.

Bolaget har utsett Ken LAWLOR som försäljningschef för TOSHIBA IRELAND och hans huvuduppgift blir att utveckla både distributionsnätet och kanalerna för direktförsäljning. Detta ska ske i nära samarbete med GT PHELAN, som är TOSHIBA:s irländska distributör sedan en längre tid tillbaka.

Den nya försäljningschefen förklarade TOSHIBA:s nya strategi och konstaterade att “som den snabbast växande ekonomin i EU tror vi att det finns stora möjligheter för oss att växa i Irland. Fastighetssektorn fortsätter att återhämta sig och framför allt ser vi stor efterfrågan på kontorslokaler eftersom Irland fortsätter att attrahera utländska investeringar och etableringen av utländska företag fortgår tack vare den låga bolagsskatten och en dynamisk arbetsmarknad.”

Ken LAWLOR avslutade med att säga: “Vi kommer att samarbeta tätt med GT PHELAN under de kommande månaderna och åren och bygga vidare på de möjligheter som finns och se till att förverkliga dem.”

TOSHIBA:s strategi verkar redan bära frukt eftersom företaget redan har säkrat en del stora order som rör luftkonditionering. Förutom kontorslokaler ser bolaget ytterligare stora möjligheter på den inhemska marknaden, eftersom det finns uttalade mål att bygga 50 000 statliga och privata nya bostäder per år. De obligatoriska kraven på att nybyggnation måste ha ett eller flera element av förnybar energi innebär att värmepumpar är ett attraktivt alternativ när byggherren ska ombesörja värme- och kylsystem. Det i sin tur kombinerat med det faktum att Toshiba investerar i Irland innebär sannolikt nya affärsmöjligheter för bolaget.