AHRI VÄLKOMNAR ATT HFC INKLUDERAS I MONTREALPROTOKOLLET

USA – Den amerikanska branschorganisationen AHRI (The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) har varmt välkomnat det beslut som parterna i Montrealprotokollet (MP) har fattat, nämligen att arbeta fram ett förslag till ändringar i protokollet under 2016. Det nya förslaget kommer att omfatta köldmedier med fluorkolväte (HFC), med målet att fastställa en tidtabell för dess utfasning världen över. AHRI var särskilt lyhörda för beslutet, eftersom de länge har arbetat för att HFC-köldmedier ska ingå i Montrealprotokollets utfasningsplan, det skriver organisationen på sin hemsida.

“Det är en revolutionerande beslut och vi ser fram emot att vara en del av processen att utveckla en ändring i 2016 års protokoll”, säger Stephen YUREK, vd och koncernchef för AHRI. “Även om andra länder som signerat Montrealprotokollet har diskuterat det ursprungliga nordamerikanska förslaget, vilket förespråkade att HFC skulle inkluderas, har AHRI:s medlemsföretag – inklusive tillverkare av köldmedel och kylutrustning – aktivt forskat fram potentiella alternativ till HFC för att säkerställa att tillverkare inom luftkonditionerings- och kylutrustningsbranschen har tillgång till lämpliga köldmedier,” avslutade han.

AHRI har sedan flera år arbetat tillsammans med amerikanska myndigheter och intresseorganisationer som engagerar sig i frågor om ökad energieffektivitet. Målet med samarbetet har varit att just säkerställa en nedtrappning och utfasning av HFC. Som ett led i denna process driver AHRI sedan 2011 ett forskningsprogram som kallas Low-Global Warming Potential Alternative Refrigerants Evaluation Program (Low-GWP AREP). AHRI har inrättat en kommitté för att undersöka hur t.ex. brandfarliga köldmedier kan komma att bli ett alternativ till köldmedier med hög GWP, som HFC.