ALDES presenterar ventilationsnätverket Optiflex

FRANKRIKE – Ventilation är mycket viktigt när det gäller att säkerställa en fastighets hållbarhet och hälsa för de personer som vistas där, fastslår nu gällande lag i Frankrike. Fungerande ventilationskanaler är en faktor som är avgörande för att säkerställa tillförlitligheten och hållbarheten av ventilationssystemet i bostadsutrymmen.

För att möta förordningarnas höjda krav har ALDES nyligen utvecklat ett sortiment kallat Optiflex, som består av cirkulära och ovala kanaler, kopplingar och innovativa tillbehör. Optiflex kombinerar hållbarhet, enkel installation, tillförlitlig tätning och därmed förbättrad luftkvalitet. Används kanalsystemet i kombination med ett ventilationsaggregat med dubbelt ventilationsflöde innebär det både högre energieffektivitet och en förbättrad kvalitet på inomhusluften.

Optiflex kanalsystem kännetecknas av enkel installation och hållbarhet, med halvstyva kanaler anpassade för användning i privatbostäder. Sortimentet är lämplig för alla typer av fastigheter, nya eller renoverade. Installationen är enkel med systemet “1 klick”, vilket sker utan tejp eller lim. Kanalerna är flexibla och böjliga och kan kombineras med varandra genom användningen av de tillbehör som systemet tillhandahåller.

Optiflex-systemets ventilationskanaler har sitt resistenta ytskikt att tacka för sin beständighet. Detta är speciellt utvalt för att ungå bristningar, söndertrasning eller att luftflödet stryps i skarpa böjar. Ytskiktet insidan är helt slät och har antistatisk behandling, vilket förhindrar att kanalerna korkas igen och säkerställer på så sätt kvaliteten på luftkonditioneringen på lång sikt.

Det är bl.a. tätningen i kanalsystemet Optiflex som garanterar systemets prestanda. Kanalerna är 10 gånger tätare än i ett konventionellt system. Detta resultat erhålls genom att fogar kan behandlas som klass B. Energiåtervinningen när ventialtionsaggregat med dubbla flödessystem används är alltså god, eftersom risken för för läckage och energiförlust minimeras.

Det PVC-fria systemet är tillverkat i HDPE och sprider inga skadliga ämnen i luften. Antibakteriell och antistatisk behandling av produkterna innebär begränsar spridningen av bakterier och avsättningen av damm i systemet.

Optiflex sortiment av kanaler har tre färger, detta för att snabbt kunna identifiera de olika grupperna av produkter, som alla har sin egen karakteristik och användningsområde.

ALDES arbetar bl.a. med ventilationsprodukter, tillverkning och marknadsföring av högpresterande lösningar som uppfyller kraven på luftkvalitet, termisk komfort och energieffektivisering. Dess verksamhet är idag inriktad på flera områden såsom ventilation, värme, kyla, tappvarmvatten eller centraldammsugarsystem.