BEIJER REF FÖRVÄRVAR HRP

STORBRITANNIEN – Den svenska kylkoncernen BEIJER REF AB har i ett pressmeddelande annonserat att man förvärvar resterande 56% av aktierna i brittiska kylgrossistföretaget HRP Ltd, ett bolag med huvudkontor i Rougham, Storbritannien, och 15 filialer på andra platser i landet. BEIJER REF äger sedan tidigare 44% av HRP:s aktier, detta sedan bolaget förvärvade CARRIER CORPORATION:s kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika år 2009.

BEIJER REF kommenterar affären i pressmeddelandet och anser att förvärvet kommer att stärka bolagets position i Europa och att HRP kommer att fungera som ett komplement till koncernens nuvarande brittiska kylgrossister, DEAN & WOOD och RW REFRIGERATION WHOLESALE. BEIJER REF menar att kombinationen av dessa tre företag kommer att förstärka koncernens position som marknadsledare i Storbritannien.

HRP, grundat 1945 som HEADLANDS REFRIGERATOR PARTS, har i dagsläget 170 anställda och omsätter ca 500 miljoner kronor per år. Företaget har ett brett sortiment som omfattar cirka 10 000 produkter från ledande varumärken som MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, SAMSUNG, TOSHIBA, DANFOSS, COPELAND, LAWTON, BOC, ASPERA och L’UNITE.

Trots att HRP har haft lönsamhetsproblem under de senaste åren menar BEIJER REF att de ser goda möjligheter för att vända denna trend genom effektiv samordning med koncernens befintliga brittiska kylverksamhet och avser att implementera ett heltäckande logistiknätverk i landet.

Per BERTLAND, vd för BEIJER REF, kommenterade: ”Med förvärvet av HRP konsoliderar vi BEIJER REFS verksamhet på den viktiga brittiska marknaden. De tre bolagen ska fortsatt verka under sina respektive varumärken, men genom den gemensamma koncerntillhörigheten kommer vi att kunna erbjuda bättre service och effektivare logistik, vilket förbättrar vårt totala erbjudande på en konkurrensutsatt marknad”

Förvärvet välkomnades även av HRP:s huvudägare Yvonne CURTIS: ” HRPs styrelse anser att det bästa för HRP och dess framtida utveckling är att bli en del av Beijer Ref-gruppen i Storbritannien. Med en så stor koncern som Beijer Ref bakom oss får vi framöver ett bättre läge att möta branschens möjligheter och utmaningar.”