BITZER OMORGANISERAR SIN LEDNING

TYSKLAND – Jürgen KLEINER, vd för BITZER SE, har efter 23 år lämnat företaget på eget initiativ och i bästa samförstånd. Uppgifterna tillkännagavs i slutet av juli på bl.a. BITZER:s hemsida. “Styrelsen och ledningsgruppen beklagar att Jürgen KLEINER lämnar oss. Vi vill tacka honom för hans enastående och mycket framgångsrikt arbete hos BITZER och vi önskar honom lycka och framgång, i såväl hans professionella bana som i hans privatliv,” meddelade BITZER:s koncernchef Peter SCHAUFLER.

Företaget har redan vidtagit åtgärder för att omorganisera och omstrukturera ledningen, på så sätt att Jürgen KLEINER ansvarområde inom ledningsgruppen som chef för materialhantering tas över av Christian WEHRLE i sin nya befattning som operativ chef. WEHRLE ingick redan tidigare i BITZER:s ledningsgrupp i egenskap av produktionschef. Beslutet innebär att ansvaret för företagets produktion och inköp nu vilar på Christian WEHRLE.

Bolagets nya ekonomi- och finanschef blir Frank HARTMANN, som tar över denna befattning efter Jürgen KLEINER. Den 41-årige HARTMANN är en beprövad ekonomisk expert som redan tidigare har haft ansvarsfulla befattningar hos BITZER. Frank HARTMANN tar med sig en bred internationell erfarenhet från den finansiella sektorn till företaget, i synnerhet som följd av sin tidigare befattning som vice vd på DEUTSCHE BANK, och han förväntas knyta nära kontakter med BITZER:s finansiella samarbetspartners.

Helmut MEYER har också beslutat sig för att avsluta sitt arbete hos bolaget. “Under de senaste åren, har Helmut MEYER bidragit till en framgångsrik utveckling av Bitzergruppen. Vi vill tacka honom för hans mångåriga engagemang i vår säljenhet och vi framför våra varmaste lyckönskningar för framtiden, både professionellt och personligt “, förklarade BITZER:s koncernchef Peter SCHAUFLER. MEYER hade en viktig roll när BITZER etablerade sitt försäljningssystem i Syd- och Centralamerika och medverkade också när bolagets kyltransportdivision skapades.

BITZER meddelade vidare att Gianni PARLANTI kommer att inneha befattningen försäljnings- och marknadschef. PARLANTI tidigare befattning inom företaget var utvecklingschef på bolagets huvudkontor i Sindelfingen och innan dess arbetade han nästan åtta år som vd för BITZER REFRIGERATION i Asien. “En viktig marknad för företaget som han styrde med stor framgång”, tillade Peter SCHAUFLER.

Valet av Gianni PARLANTI som försäljnings- och marknadschef understryker den växande betydelsen av internationalisering inom BITZER. PARLANTI har 25 års erfarenhet av kyl- och luftkonditioneringssektorn och 20 års arbete med kompressorer och har utmärkta internationella kontakter.