Swegon köper bluMartin och stärker sin position på den tyska marknaden genom förvärvet. Tyska bluMartin är tillverkare av decentraliserade luftbehandlingsaggregat för bostäder. Aggregaten är både A+-klassificerade enligt ekodesign samt passivhuscertifierade. Företaget har 16 anställda och ligger i Wessling, i södra Tyskland. Omsättningen år 2015 var cirka 2 miljoner euro.

I ett pressmeddelande skriver SWEGON att förvärvet av bluMartin ligger i linje med SWEGON:s strategi att stärka sin närvaro på den tyska marknaden och på marknaden för bostadsventilation.

“Med ett ökat fokus på utvecklingen av passivhus ser vi stora möjligheter för moderna ventilationslösningar på den tyska marknaden för bostadsventilation. Genom att tillföra Swegons resurser kan vi förstärka bluMartins innovativa tänkande och bidra till att öka företagets tillväxttakt. Vi tror på en intressant framtid för företaget som en del av Swegon Group.” säger SWEGON:s vd Hannu SAASTAMOINEN i pressmeddelandet.

Bernhard MARTIN, vd på bluMartin GmbH uttalar sig så här: “Vårt unga företag har haft en fantastisk utveckling sedan starten. Som en del av Swegon Group, kan vi ta nästa steg och öka tillväxten. Vi tror på en ljus framtid för för såväl anställda, samarbetspartner och kunder.”