CARRIER DONERAR KYLENHET TILL HJÄLPORGANISATIONEN FOODSHARE

USA – CARRIER TRANSICOLD vill medverka till att den amerikanska hjälporganisationen FOODSHARE når sitt mål, nämligen ett samhälle där alla får den mat de behöver. CARRIER donerar ett kylaggregat avsett att installeras i en av hjälporganisationens lastbilar som kör mat till olika städer där man bedömt att behoven är störst. CARRIER TRANSICOLD tillkännagav donationen under UTC Building & Industrial Systems årliga leverantörskonferens, som nyligen hölls på Connecticut Convention Center.

“Som ett av de ledande företagen inom kylteknik och som deltar i att aktivt utveckla den globala livsmedelskedjan, inser vi vikten av att utöka och förbättra kylkedjan för att minska matavfallet och i slutändan kunna förse fler människor med mat”, förklarade David APPEL, styrelseordförande hos CARRIER TRANSICOLD & REFRIGERATION SYSTEMS. “Eftersom FOODSHARE:s arbete ligger i linje med det vi eftersträvar och vi kan hjälpa dem med att uppnå sitt mål, är vi glada att kunna bidra med ett kylaggregat, en Supra truck refrigeration unit, till en av deras lastbilar.”

FOODSHARE fungerar som en länk mellan livsmedelsleverantörer och välgörenhetsorganisationer som hjälper människor med osäker livsmedelsförsörjning i Hartford-området i Connecticut, USA. Foodshare-programmet fungerar på så sätt att man med hjälp av två Mobile Foodshare-lastbilar levererar mat fem dagar i veckan till distributionscenter, center som sedan i sin tur förser ca 70 partnerorganisationer med livsmedel, samtliga aktiva i Connecticut. Enbart år 2014 bidrog FOODSHARE med att donera livsmedel till sammanlagt 12 miljoner måltider, som trots att det är en imponerande mängd mat bara täckte en tredjedel av behovet.

“Vi tackar varmt CARRIER för denna gåva”, sade James ARENA-DEROSA, ordförande hos FOODSHARE. “Våra Mobile Foodshare-lastbilar bidrar till att uppfylla ett stort behov genom att distribuera färskvaror som grönsaker och andra näringsrika varor som kött och mejeriprodukter till människor i nöd i hela Greater Hartford-området. Kylenheten innebär att vi nu kan leverera till center utan egna kylsystem och distribuera andra varor än torrvaror och andra mindre ömtåliga livsmedel.”

“Vi applåderar FOODSHARE:s initiativ att bekämpa hunger och bidra till minskat matavfall genom att samla in och distribuera överskottet av livsmedel”, tillägger John MANDYCK, hållbarhetschef hos UTC Building & Industrial Systems och medförfattare till en nyligen publicerad bok “Food Foolish: The Hidden Connection Between Food Waste, Hunger and Climate Change”, som handlar om de stora sociala och miljömässiga möjligheter som skapas genom minskat slöseri med mat. “En tredjedel eller mer av all mat vi producerar varje år når aldrig våra tallrikar på grund av svinn, samtidigt som mer än 800 miljoner människor är kroniskt hungriga – inklusive somliga som bor här i Connecticut.”

CARRIER TRANSICOLD i New England kommer att bidra med arbetskraft och genomföra installationen av den nya Supra-enheten, ett högpresterande, dieseldrivet kylaggregat som har utformats för användning på små och medelstora lastbilar.