CARRIER FIRAR DUBBELT I ÅR

USA – Det amerikanska luftkonditioneringsföretaget CARRIER firar dubbelt i år, dels uppmärksammar man den 113: e årsdagen av att Willis H. CARRIER uppfann den moderna luftkonditioneringen, men man firar även att man bidragit till ett minskat utsläpp av växthusgaser sedan år 2000 med sammanlagt 175 miljoner ton, en minskning som åstadkommits tack vare installationer av mer tekniskt effektiva luftkonditioneringsenheter.

CARRIER har alltså sedan 2010 beräknat hur mycket växthusgas som inte släppts ut som följd av de egna installationerna av miljövänligare och effektivare luftkonditionerings-, värme- och kylsystem runt om i världen.

Willis CARRIER presenterade sin uppfinning för omvärlden på 17 jul 1902 på ett tryckeri i Brooklyn, New York. CARRIER:s luftkonditioneringssystem hade utformats för att reglera både temperatur och fukt för att få en tryckpress att fungera bättre i hettan. Sedan den varma sommardagen i New York har luftkonditioneringstekniken ständigt utvecklats och förändrat inomhusmiljön genom att bidra till inomhusklimat som är behagliga att vistas och arbeta i, sommar som vinter. CARRIER strävar, som många andra i branschen, idag efter att framställa produkter som kombinerar flera viktiga faktorer, bl.a. att ge kunden en upplevd förbättrad livskvalitet, ökad energieffektivitet och en så liten miljöpåverkan som möjligt.

CARRIER lanserade sin CO2NSERVATION Meter år 2010 med syftet att lyfta fram den miljömässiga hållbarheten hos sina energieffektiva produkter. Mätaren, som med hjälp av försäljningsdata beräknar hur mycket växthusgaser som har kunnat undvikas med högeffektiva produkter från företagets globala sortiment, visar den totala mängd växthusgas som “sparats in”. Carrier menar att man sedan år 2000 hittills “sparat in” en mängd växthusgas som motsvarar det årliga utsläppet från 37 miljoner personbilar.

“Som en företagsledare med begreppet hållbarhet i centrum, utvecklade Willis CARRIER noggrant utformade kylprocesser som innebar att många industrier kunde undvika slöseri och bevara resurser för kommande generationer”, förklarade John MANDYCK, hållbarhetschef hos UTC Building & Industrial Systems.