Carrier visar upp miljövänlig prototyp

Carrier visar upp en miljövänlig prototyp på den tyska mässan ”IAA Commercial Vehicles” i Hannover. Genom att presentera den nya prototypen önskar Carrier Transicold ge prov på sitt engagemang för att utveckla energieffektiva och hållbara transportflottor, säger man i en pressrelease.

Efter IAA-mässan kommer den nya prototypen att tas i bruk i en treårig försöksverksamhet med den tyska varuhuskedjan ”Netto Marken-Discount”.

Carrier Transicold menar att just deras prototyp är unik och miljövänlig, eftersom kylenheten är utformad för att fungera endast med CO2 i en sluten krets. Användningen av CO2 i kylapplikationer är naturligtvis ett stort framsteg sett ur miljösynpunkt, eftersom dess globala uppvärmningspotential (GWP) är 1, och det köldmedium som alla andra mäts mot, påpekar man.

Carrier hoppas att den nya modellen kommer att betraktas som en referens i till kyltransportsammanhang. Man kommer också att ta tillfället i akt och, utöver prototypen, presentera några av sina andra produkter under IAA-mässan, däribland motorlösa kylenheter avsedda för transportfordon.

Den s.k. ”Eco-Drive power module” använder till exempel energi som  fordonets motor genererar för drivas, vilket innebär att en egen, andra motor inte behövs.

I Carriers monter kommer man också att kunna titta på exempel på företagets s.k. Supra-system tillsammans med en dieselmotor med låga utsläpp, som enligt tillverkaren, minskar partikelutsläppet med 50%, jämfört med en normal motor.

Den internationella mässan ”IAA Commercial Vehicles” hålls i Hannover den 22-29 september 2016.