Ingen fusion Honeywell och United Technologies

USA – Ingen fusion Honeywell och United Technologies, det blev det magra resultatet efter två veckors samtal mellan parterna. I en pressrelease den 1 mars berättar HONEYWELL att förhandlingarna om ett samgående med UNITED TECHNOLOGIES har avbrutits och att detta beror på den senares ovilja att vidare engagera sig i förhandlingarna.

Det amerikanska industrikonglomeratet HONEYWELL har redan tidigare offentliggjort sitt intresse för en fusion med teknikkonglomeratet UNITED TECHNOLOGIES, eftersom man anser att detta skulle vara till godo för båda bolagens aktieägare.

I pressmeddelandet påtalade man att bolagen intar olika ståndpunkter när det gäller hur de amerikanska konkurrensmyndigheterna skulle reagerade på ett samgående. UNITED TECHNOLOGIES menar att myndigheterna inte skulle acceptera affären, medan HONEYWELL förklarar att man är säker på att inga hinder skulle ha lagts fram och håller inte med om att det finns anledning till oro över konkurrensmässiga hinder.

De två industriföretagen är värda nära 80 miljarder dollar vardera och ett samgående skulle skapa ett bolag med en omsättning på mer än motsvarande 800 miljarder svenska kronor. Industriföretagen är verksamma i en mängd olika branscher, men har påtagliga överlappningar inom flygindustrin, där båda företagen är viktiga underleverantörer.

Bolagen har diskuterat frågan om fusion vid flera tidigare tillfällen, i maj 2011 och i april 2015, och sedan nu senaste gången, i mitten av februari i år. Efter två veckors samtal tyder det mesta på att UNITED TECHNOLOGIES fick kalla fötter, efter att i starten ha uttryckt intresse för affären och verkat positivt inställda vid förberedande möten.

HONEYWELL skriver i sin pressrelease att båda bolagen tills helt nyligen var eniga om “den industriella logiken i en mycket genomförbart transaktion”,  men nu blev resultatet ingen fusion HONEYWELL och UNITED TECHNOLOGIES.

Dave COTE, ordförande och vd för HONEYWELL, kommenterade besviket den uteblivna affären: “Honeywell och United Technologies matchar varandra utmärkt och det är därför de två företagen har talat om ett samgående i mer än 15 år.”