Judith Evans ny ordförande för IIR:s C2-kommission

Judith Evans är ny ordförande i IIR:s C2-kommission, den arbetsgrupp inom “International Institute of Refrigeration” (IIR) som fokuserar på vetenskap och livsmedelsteknik.

IIR är en oberoende, mellanstatlig organisation som arbetar för att främja vetenskaplig och teknisk kunskap om kyla och kylteknik. Själva C2-kommissionen består av 39 experter från 20 länder. Kommissionen är särskilt engagerad i EU:s forskningsprojekt “SuperSmart” och deltar även i IIR:s egen arbetsgrupp “Cold Chain in Warm Climates”.

C2-kommissionen har även en nyckelroll i de internationella, återkommande konferenser IIR anordnar, som “Sustainability and the Cold Chain Conference” (ICCC). Senaste ICCC-konferensen hölls i Auckland, Nya Zealand, i april 2016.

Judith Evans, som är professor vid London South Bank University, ersätter den tjeckiska forskaren Milan Houska på posten som ordföranden.

Judith Evans har i sin forskning fokuserat på kylprocessen, särskilt hanteringen av fryst kött, och på hur konsumenterna hanterar livsmedel. På senare tid har hon koncentrerat forskningen på energiförbrukning och utsläpp av miljöfarliga ämnen i livsmedelshanteringen i stort, med särskilt fokus på kylkedjan.

Under sin karriär har Judith Evans arbetat med ett antal viktiga områden, som t.ex. energimärkning, optimering av kylsystem och ökad prestanda och temperaturkontroll i kyl- och frysanläggningar.

En av de första arbetsuppgifterna som den nya ordföranden kommer att ta itu med är den tolfte upplagan av en internationell konferens om naturliga köldmedier: IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference (GLC2016). Konferensen hålls i Edinburgh, Skottland, 21-24 augusti.