JAPAN TÄNKER BLI MARKNADSLEDANDE, BERÄTTAR NY TIDSSKRIFT

JAPAN – Första numret av tidskriften Accelerate Japan lanserades i början av augusti med pompa och ståt. Publikationen vill belysa hur japanska företag visar vägen inom hållbar HVAC&R och hur man strävar efter att gå i spetsen när det gäller utvecklingen av s.k. naturliga köldmedier. HVAC&R-branschen i Japan konstaterar att utvecklingen av tekniker som använder naturliga köldmedier inte bara ger ett ekologiskt alternativ till mer traditionella köldmedier, utan också innebär en möjlighet att växa och utveckla sin verksamhet.

En av de personer som utan att tveka framhåller sitt företags önskan att bli världsledande inom hållbar HVAC&R är Shinichirou UTO, chef hos närbutikskedjan LAWSON. I LAWSON:s verksamhetsidé ingår att bli bäst när det gäller användning av miljövänligare naturliga köldmedier och hans uttalande illustrerar väl drivkraften bakom lanseringen av Accelerate Japan.

I Accelerate Japans pressmeddelande klargjordes att man är övertygad om att denna nya period av konkurrens mellan användningen av naturliga köldmedier och syntetiska köldmedier kommer att driva ned kostnaderna, förbättra effektiviteten, minska energiförbrukningen och innebära en minskad påverkan på miljön. I pressmeddelandet konstaterades dessutom att denna uppfattning helt ligger i linje med vad branschens kunder vill ha och efterfrågar.

Tidsskriften Accelerate Japan har lanserats i syftet att presentera de bästa av de tekniker som baseras på naturliga köldmedier, och detta inom samtliga segment av den växande HVAC&R-industrin. Man har dessutom som mål att se på branschen i ett vidare perspektiv och ur alla aspekter. Tidskriften kommer att innehålla artiklar och information om värme och kyla i både liten och stor skala och kommer vidare att granska tekniker som använder CO2, ammoniak, kolväten, vatten och luftbaserade lösningar.