Ekonomiskt stöd för att klara höga värmekostnader i New York

USA – När nu kylan har gjort sitt intåg i New York och vintern står för dörren påminner AARP (American Association of Retired Persons) New York-borna om möjligheten att få ekonomiskt bidrag för att klara kostnaderna för uppvärmningen av sitt boende. Som en del av programmet för federal hjälp av finansiering av energi (HEAP), kan man få bidrag upp till 625 US-$ för att betala sina uppvärmningskostnader för vintern 2014-2015.

New York-bor betalar 50% dyrare för el än det nationella genomsnittet, enligt den senaste månadsstatistiken från US Energy Information Administration. Hushåll som är berättigade till bidrag kan registrera sig för att få ekonomiskt stöd redan den här veckan, men AARP har meddelat att systemet kommer att fungera enligt principen “först till kvarn får först mala “.

New York-bor med medelstora bostäder, pensionärer samt hushåll med fasta men begränsade inkomster har proportionellt sett de högsta elräkningarna och spenderar en större andel av sin inkomst på offentliga tjänster. HEAP ger stöd till dem med inkomster under en bestämd nivå med hänsyn till familjens storlek. “Förra årets stränga vinter hade stor inverkan på de flesta New York-bors ekonomi, så vi uppmanar människor som behöver hjälp och har rätt att ansöka, att registrera sig innan våra medel är uttömda,” säger Beth Finkel, direktör med ansvar för AARP i staten.

En familj på fyra personer med en årsinkomst på upp till 4219 US-dollar per månad kan kvalificera sig för bidraget. Enligt en färsk undersökning som AARP genomfört i New York, uppger tre fjärdedelar av de väljare som är 50 år och äldre, att kostnaden för uppvärmningen av hemmet innebär ekonomiska begränsningar. Nästan hälften är extremt eller mycket oroade för att inte kunna betala sina räkningar under de kommande åren och att de höga energikostnaderna i New York är orsaken till denna oro.