EMERSON HAR INVIGT “THE EUROPE SOLUTION CENTRE”

TYSKLAND – Tillverkaren EMERSON har invigt “The Europe Solution Centre” i Aachen, Tyskland. Invigningen gick av stapeln i december 2015, berättar man i en pressrelease. Bolaget har investerat 8 miljoner € i anläggningen. “The Europe Solution Centre” ses som ett mycket viktigt element i EMERSON:s långsiktiga strategi att utveckla integrerade lösningar avsedda för företag i den europeiska kyl- och värmeindustrin, som bolaget menar står inför nya utmaningar. Kyl- och värmeindustrin i Europa måste bland annat leva upp till högre ställda krav på energieffektivitet, hållbarhet och uppkopplade system.

David N. FARR, koncernchef för EMERSON, Jean JANSSEN, vd för EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES EUROPE, och Marcel PHILIPP, borgmästare i Aachen, stod som värdar för evenemanget.

Den officiella visningen av den nya anläggningen förevisade ett laboratorium där ingenjörer kan arbeta direkt med kunder för att utveckla och testa integrerade lösningar och avancerade tjänster. EMERSON tror att det hypermoderna laboratoriet kommer att kunna dra stor nytta av bolagets avancerade kompressorteknik och elektroniska styrsystem för bostäder och kommersiella värme- och kylsystem. I den nya anläggningen finns också sammanträdes- och kontorsutrymmen där man kan hålla utbildningar och workshops för anställda och kunder.

Emerson koncernchef David N. FARR förklarade anläggningen öppnad och kommenterade: “Climate Technologies nya “Europe Solution Center” i Aachen är den senaste milstolpen på vår resa för att stödja våra kunder i Europa” Han redogjorde för bolagets strategi vid utformningen av anläggningen och förklarade: “Det är viktigt för oss att vara positionerade för att hjälpa våra europeiska kunder att växa och utvecklas.”

Det nya centret förväntas ytterligare stärka bolagets närvaro på den europeiska HVAC-marknaden och kommer att samverka med de fem tillverkningsanläggningar och fyra teknikcenter som för närvarande fokuserar på klimatteknisk verksamhet i Europa.

Jean JANSSEN, vd för EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES EUROPE, redogjorde för bolagets mål i Europa och kommenterade: “Vårt mål är att ta vårt engagemang för teknik, innovation och kundservice i Europa till nästa nivå och skapa en miljö där kreativitet och öppenhet uppmuntras. Vi vill skapa och leverera lösningar i samarbete med våra kunder för att behärska HVAC-industrins utmaningar idag och i morgon. ”

Som en del av den officiella invigningen var gästerna inbjudna på guidade turer för att se hela den nya anläggningen och diverse mät- och testutrustning.