MITSUBISHI LANSERAR EN CHILLER TECHNOLOGY GUIDE

STORBRITANNIEN – MITSUBISHI ELECTRIC lanserade nyligen en internetguide som fokuserar på chiller-teknik och dess roll när det gäller att bidra till minskad energiförbrukning och lägre driftskostnader i modern byggnation. Guiden finns nu tillgänglig kostnadsfritt på internet och heter “Mitsubishi Electric Guide to Chiller Technologies”.

MITSUBISHI skriver på sin hemsida att guiden är skapad i ett försök att ge svar på några av de frågor som uppstått som en följd av att ny lagstiftning, såsom F-gasförordningen, trätt i kraft. Nya lagar och förordningar innebär att många företag måste ägna mycket tid åt att utvärdera sina befintliga kylsystem, men också att högre energikostnader leder till att fastighetsägare visar ett växande intresse för att veta mer om energieffektiv teknik för både värme- och kylteknik.

Jason TINSLEY, produktchef hos MITSUBISHI ELECTRIC UK, sa vid lanseringen av den nya internetguiden: “Vi har utarbetat den här guiden, som är den första i en serie, för att vi önskar kunna bidra till ökad kunskap hos de som arbetar med att fastigheter och lokaler av olika slag är trevliga platser att bo, arbeta och leva i.”

MITSUBISHI ELECTRIC UK menar att den oberoende, självständigt skrivna internetguiden tar upp de viktigaste frågorna i branschen idag och belyser följderna av viss lagstiftning som t.ex. revideringen den del i den brittiska byggnadslagstiftningen som reglerar energieffektivitet. Guiden behandlar även andra regelverk som “Energy Performance Certificates” (EPC) och det obligatoriska energisparprogrammet “Energy Saving Opportunities Scheme” (ESOS). Guiden förklarar hur lagarna är utformade och hur de är ämnade att driva fram större energieffektivitet i industrier och fastigheter.