ESSESS satsar 17 miljoner US-dollar för att mäta energieffektiviteten

USA – ESSESS Inc. satsar 17 miljoner US-dollar för att utveckla mobil termisk bildteknik och analys av termiska data som syftar till att identifiera och kvantifiera energiförluster för miljontals byggnader. ESSESS är baserat i Boston, Massachussetts, och har ett nära samarbete med MIT, Massachusetts Institute of Technology. Finansieringen avser den totala mängden medel som ställts till förfogande sedan företaget startades år 2011 och ett antal investerare har deltagit, inklusive VOCAP INVESTMENT PARTNERS, DFJ ATHENA, CONSTELLATION TECHNOLOGY VENTURE och TAMARISK, ett riskkapitalbolag med fokus på byggtekniker. CENTRUM FÖR REN ENERGI MASSACHUSETTS, vars uppdrag är att påskynda ren energiteknik i delstaten Massachusetts, har också bidragit.

Efter att bolaget fått klart finansieringen har man tillsammans med sina samarbetspartners, däribland USA: s försvarsdepartement, snabbt kommit igång med verksamheten på fältet. Utvecklingen av användningen av mobil värmefotografering och efterföljande analys kommer att genomföras i samarbete med elbolag och gasleverantörer, större energitjänsteföretag, byggmaterialföretag och tjänsteleverantörer. Samarbetet innebär att dessa partners validerar företagets förmåga att använda den nya tekniken och ger dessutom konkreta råd för att minska fastigheters energiförluster.

“Essess nya teknologi är ett revolutionerande sätt att samla in och analysera data, vilket ger fastighetsägare möjlighet att se hur de använder energi och inrikta sig på att förbättra svaga punkter”, säger Alicia Barton, VD MASSACHUSETTS CLEAN ENERGY CENTER (MassCEC). “MassCEC är stolta över att arbeta tillsammans med ESSESS i detta spännande utvecklingsprojekt”.

ESSESS använder fordon med avancerad takmonterad utrustning som mäter värme, kombinerat med en värmeflödesanalys per dator. På så sätt kan man identifiera onormala värmeflöden från byggnader och fastigheter och göra mätningar snabbt över stora områden. “ESSESS är det enda företaget i världen idag som kan samla in och analysera information om byggnaders energiförluster över hela städer och stater på några veckor”, säger Tom Scaramellino, koncernchef. “Vi är glada över både fortsatt stöd från de investerare som funnits med sedan en tid, och att få arbeta med nytillkomna investerare, såsom MassCEC, när vi nu ska kommersialisera denna teknik för över 130 miljoner byggnader i USA och utomlands.”

ESSESS använder sin termiska bildteknik i ett antal programvaror som finns tillgängliga för prenumeration, samt marknadsföring av slutkundsprodukter. Dessa produkter inkluderar en webbportal som visar energiförluster på interaktiva kartor över stora områden, ett verktyg som erbjuder en helt ny kategori av analyser och rekommendationer för kunden. De organisationer och myndigheter som arbetar med energirevision och rapporter om energieffektivitet via direktreklam, e-post och webb har här ett nytt verktyg i handen. “ESSESS tillbringade flera år av forskning och utveckling för att göra den mobila termiska bildtekniken till en livskraftig kommersiell produkt på marknaderna för energieffektivitet”, säger Dr Sanjay Sarma, Grundare och VD av ESSESS och professor i maskinteknik vid MIT. “Vi är glada över att nå denna viktiga milstolpe i kommersialiseringen och börja leverera våra produkter på marknaderna för energieffektivitet.”