Höga installationskostnader för naturliga köldmedier bromsar

ASIEN – En av slutsatserna av ATMOsphere Asia 2016 är att höga installationskostnader för naturliga köldmedier bromsar användningen. ATMOsphere Asia samlar årligen experter och aktörer inom HVAC&R från hela världen i ett evenemang där fokus ligger helt på naturliga köldmedel, marknadstrender och internationella lagstiftning. Årets upplaga hölls i Tokyo 9-10 februari.

Webbtidningen “ammonia 21” som främjar ammoniak som köldmedium och följer den industri som arbetar med ammoniak som köldmedium, rapporterade om hela evenemanget. Man slår där fast att naturliga köldmedier är på god väg att demokratiseras i de asiatiska länderna och detta inom alla sektorer, från skridskobanor till fastigheter, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan och kostnader.

Ett par av de asiatiska användarna av CO2/NH3-system delade med sig av sina erfarenheter och planer inför framtiden under mötet. Det indonesiska företaget PT ADIB GLOBAL FOOD SUPPLIES granskar t.ex. för närvarande hela sin processkedja för att göra den mer miljövänlig. Eftersom företaget räknar med att öka sina marknadsandelar av kylda/frysta livsmedel under de kommande åren, har företaget valt att investera i kylutrustning i både lager och produktionsanläggning.

Man tog hänsyn till flera faktorer: energieffektivitet, säkerhet och tillförlitlighet. Det var också nödvändigt att systemet hade teknisk support och följde senaste normer och riktlinjer. Något som enligt Ardi WIJAYA, projektansvarig inom företaget “driver branschen mot naturliga köldmedier “.

Valet på ett system från den japanska tillverkaren MAYEKAWA. Systemet heter Newton COZ/NH3 och i kylrummet installerades en NewTon R-6000 medan en NewTon F-300 valdes till frysrummet. De båda kylenheterna kommer att bidra till ett avsevärt minskat utsläpp av växthusgaser: cirka 120 ton/år för kylrummet och 21 ton/år för frysrummet.

Driftskostnaderna för ett sådant system är lägre, men den allra största utmaningen är att klara av en relativt hög installationskostnad, enligt Ardi WIJAYA.

Ett annat typexempel är det japanska företaget PATINE LEISURE, som är specialiserade på isbanor. De upplevde samma typ av frågeställning som PT ADIB GLOBAL FOOD SUPPLIES i exemplet ovan: installationskostnaderna är höga jämfört med traditionella system, även om man sparar pengar därför att driftskostnaderna blir lägre.

Japan har 190 isbanor med kylsystem av äldre modell som skulle behöva bytas ut, men installationen av kylsystem med naturligt köldmedium är ofta långt dyrare andra system. Man betonade därför vikten av att utveckla mer prisvärda teknologier och efterlyste ett mer flexibelt finansiellt stödsystem.

Den japanska regeringen har av ett ekonomiskt stödprogram för den typen av projekt, men kräver att projektet måste genomföras och vara klart på ett år. Det är en omöjlighet PATINE LEISURE, som med sina 190 isbanor behöver mellan 2 till 3 år för att helt hinna byta ut kylsystemen.

Men Emiko ILDA hos av PATINE LEISURE menade ändå att “det är klart att det är system med CO2/NH3 som är framtiden för ishallar”. Energiförbrukningen står i genomsnitt för 25% av driftskostnader i Japan. “Om vi kan minska energiförbrukningen finns det en stor potential i Asien.”

Kylsystemet med CO2/NH3 har t.ex. redan minskat PATINE LEISURE:s energiförbrukning med 40%, jämfört med ishallar som använder kylsystem med R22.

Sammanfattningsvis menar deltagarna på ATMOsphere Asia och “ammonia 21” att naturliga köldmedier som CO2/NH3 har en säker framtid på den asiatiska marknaden, även om höga installationskostnader bromsar användningen av just naturliga köldmedier och fortfarande är en hämmande faktor för industrin.

Den 18 – 19 april hålls ATMOEurope i Barcelona.