INVESTERINGARNA I GRÖNA DATACENTER ÖKAR

VÄRLDEN – Investeringar i miljövänliga s.k. gröna datacenter fortsätter att öka i takt med att myndigheter, banker och stora företag söker lösningar för att lagra den växande kvantiteten värdefull data. Nya siffror visar att marknaden förväntas öka med en årlig tillväxt på mer än 27%. Apple bekräftar denna trend, när man i slutet av februari i år tillkännagav sina planer på att investera 1,7 miljarder € i två gröna datacenter i Europa.

Att öka energieffektiviteten är en av de viktigaste faktorerna för att minska kostnader och CO2-utsläpp i en bransch, som redan i dag konsumerar 2% av all el som produceras i världen. Datacenter innehåller servrar, lagringsenheter, kablar, internetuppkoppling och en stor mängd annan utrustning som används för att tillföra el och kyla. Elektricitet utgör 20-60% av ett datacenters operativa kostnader och en betydande del av denna kostnad används för att avlägsna värme i akt och mening att hålla data i riskfritt förvar, både när det gäller temperatur och luftfuktighet.

Effektiva metoder för att tillhandahålla säker kyla kan dock minska energiförbrukningen dramatiskt. Ett av de företag som erbjuder effektiva kyllösningar är danska DANFOSS och Jürgen FISCHER, vd för DANFOSS Cooling Segment, säger: “Statliga myndigheter, banker och stora företag måste se till att man har stabila system dygnet runt, vilket gör driftsäkerhet och energieffektivitet till huvudprioriteringar. Vår kylteknik kan hjälpa dem att garantera detta. Därför håller vi en stark position i datacenterbranschen, där vi för närvarande har mer än 10 % tillväxt per år.”

I Europa samarbetar DANFOSS för närvarande med ett antal brittiska leverantörer, och tillsammans tillhandahåller de kylenheter där DANFOSS kompressorer ingår, avsedda för bruk i datacenter. Dessa energieffektiva kylaggregat har gjort det möjligt för datacenter att minska sin energiförbrukning med cirka 30% per år, enligt företaget.

I USA är INERTECH, ett företag inom IT-infrastruktur, ett av de företag som erbjuder sina kunder kylsystem med delar av DANFOSS senaste teknik. INERTECH arbetar med energilösningar för datacenter, bl.a. med hjälp av frikyla och gör det möjligt att minska energiförbrukningen för kylning med upp till 90% och vattenförbrukningen med upp till 80%, beroende på lokala förhållanden. DANFOSS kompressorer med variabel hastighet används parallellt med systemet för frikyla, detta för att garantera att rätt temperatur hålls hela tiden, men även för att spara energi. Enligt DANFOSS kan ett datacenterföretag som för närvarande har energikostnader på 20 miljoner US-dollar per år, minska dem till endast 2 miljoner per år om man använder en kyllösning från INERTECH.

Energieffektiviteten i datacenter kan också förbättras ytterligare när det gäller uppvärmning. Den enorma mängd överskottsvärme som genereras kan ledas in i befintliga fjärrvärmenät, som t.ex. Apple tänker sig att göra i sitt nya datacenter i Viborg, Danmark. DANFOSS, som även arbetar med fjärrvärmeutrustning, menar att det finns stor potential i att utnyttja spillvärme från industrin för uppvärmning av bostäder.