RV COOLING TECH ÖVERGÅR TILL AMMONIAK

SPANIEN – Det spanskbaserade företaget RV COOLING TECH har meddelat att man hädanefter kommer att använda ammoniak som köldmedium i sina skruvkompressorer, chillers och värmepumpar. Företaget, som vänder sig till kunder i olika sektorer, bl.a. inom livsmedelsbranschen (kött, skaldjur, frukt & grönsaker, mejerier och bryggerier) men även inom transportteknik, kommer i fortsättningen att erbjuda en ny generation av kyllösningar för industriell kylning.

RV COOLING TECH räknar energieffektivitet, miljövänliga lösningar och fortsatt god teknisk support som centrala värden i verksamheten, enligt sin hemsida. Företaget designar och tillverkar själva alla produkter i sitt sortiment och eftersom man eftersträvar en helhetssyn i verksamheten, kommer slutanvändaren och installatören även i framtiden att ha stort inflytande på den slutliga produkten.

RV COOLING TECH befinner sig i en expansionsperiod där man strävar efter att utveckla sina internationella aktiviteter och i år har bolaget öppnat ett nytt kontor i Indien för att möta kraven från den inhemska marknaden samt tillhandahålla en funktionell träffpunkt för sina asiatiska kunder. Företaget erbjuder redan detta i de flesta andra delar av världen.

En av de främsta prioriteringarna i RV COOLING TECH:s verksamhetsidé har varit främjandet av naturliga köldmedier. Därför har bolaget gett sitt stöd till det internationella avtalet om att fasa ut HFC-köldmedier (fluorkolväten) och RV Cooling Tech ser Kina som framtidens marknad för hållbar HVAC&R-utrustning.