Minskad efterfrågan av köldmedier på marknaden för luftkonditionering

FRANKRIKE – Enligt en studie genomförd av det franska Energi– och miljörådet (ADEME) minskade luftkonditionerings- och kylbranschens efterfrågan av köldmedier något under år 2013 jämfört med 2012. Under 2013 har den franska marknaden förbrukat 9246 ton köldmedier mot 11 567 ton under 2012. 39% av dessa vätskor var HFC R134a, 34% R404A och 12% R410A. 69% av de vätskor användes på den franska marknaden, tillverkarna svarade för 23% och 8% importerades. 660 ton vätskor användes till utrustning i Frankrike.

När det gäller förladdade köldmedier stod R410A för 55%, R 134a för 43% och HFO för 1%. 4059 ton obehandlat köldmedium härrörde från distributörer och producenter mot 7600 ton under 2012. R404A och R134A är det som berördes mest av den minskade efterfrågan, enligt ADEME. Totalt 6 823 ton köldmedier förladdades i olika typer av utrustning år 2013, jämfört med de 7 000 ton under 2012. Användningen av R134a har minskat en aning. 1544 ton användes vid igångsättningen och 5279 ton för vid underhåll. 1235 ton köldmedier togs om hand av serviceföretag vid underhåll och skrotning. 2310 ton köldmedium återvanns av installatörer, distributörer och producenter mot 2290 ton under 2012. Installatörerna återvann 68%, medan distributörer och producenter återbildade 14%.