SWEGON LANSERAR PROGRAMVARAN PROSILENCER

SVERIGE – Svenskbaserade företaget SWEGON släppte i dagarna ProSilencer, en ny webbaserad programvara avsedd för dimensionering av ljuddämpare. ProSilencer är en uppdaterad programvara, tänkt att ersätta en tidigare version, kallad ProAc. Programmen har inte exakt samma utformning och funktion, även om de liknar varandra i mycket. Det innebär att SWEGON även i fortsätningen kommer att tillhandahålla ProAc, parallellt med den nya programvaran, till dess att alla dess funktioner har ersatts och finns även i ProSilencer. Programvaran används för att beräkna ljudnivån som genereras i kanalsystem och som bistår med råd om dimensionering och val av ljuddämpare.

SWEGON menar att den nya programvaran ProSilencer har alla positiva egenskaper som ProAc-programmet, vilket innebär att man med hjälp av programmet kan göra beräkningar av kanalsystem, överhörning och externa ljud. SWEGON förklarar på sin hemsida att även om delen “Direkt ljuddämparval” har uppdaterats och förbättrats, är den grundläggande utformningen mycket lik den i programvaran ProSelect, vilket innebär att den nya programvaran är lätta att använda för de kunder som redan är bekanta med SWEGON:s tidigare utgivna webbaserade program.

Det finns en hel del funktioner som inte ändrats i den nya programvaran, såsom funktionerna Beräkning av hela kanalsystem, Överhörning och Externt ljud. Den grundläggande principen för programmet är att skapa ett kanalsystem med alla dess komponenter och sedan utvärdera vilka delar som genererar alternativt dämpar ljud. SWEGON menar att fördelen med deras program är att samtliga komponenter i kanalsystemet (mellan fläkt och terminal) visas och beskrivs, med fullständig redovisning av respektive komponents ljuddämpande (Ld) eller ljudalstrande (Lw) egenskaper.

Programvaran ansluter till företagets egen databas där beskrivningar och egenskaper hos SWEGON:s samtliga produkter finns tillgängliga, vilket innebär att programvaran kan genomföra en pålitlig beräkning av t.ex. ljudalstring och nödvändig dimension av lämpligast möjliga ljuddämpare.

Det nya webbaserade programmet kommer från fabriken i Arvika, en av SWEGON:s industrianläggningar. I Arvika tillverkas SWEGON:s vattenburna klimatsystem och ljuddämpare. I Sverige finns även tillverkningsanläggningar i Tomelilla och Kvänum.