VÄRMEPUMPAR OCH SOLENERGI I STOR SKALA TESTAS I EXETER

STORBRITANNIEN – Brittiska STAR RENEWABLE ENERGY och tyska E.ON är huvudaktörerna i ett samarbete gällande ett fjärrvärmeprojekt i Exeter, Storbritannien. Projektets syfte är att visa hur värmepumpar kombinerat med solenergi kan ersätta kraftvärme till lägre kostnad och mindre koldioxidutsläpp. Projektet består av ett innovativt, storskaligt värmepumpsystem från STAR RENEWABLE ENERGY och en solenergiinstallation från E.ON, båda anläggningar som kommer att leverera förnybar uppvärmning och varmvatten till E.ON:s s.k. “community energy centre”, i Cranbrook, ett samhälle helt nära Exeter.

De två företagen menar att projektet som innebär uppvärmning utan utsläpp, är den första i sitt slag i Storbritannien som kombinerar storskaliga värmepumpar, solvärmepaneler, visst tillskott från solceller och effektiv värmelagring i ett fjärrvärmenät i stor skala.

Finansieringen av projektet erhölls från The Department of Energy & Climate Change (DECC) och är ett av nio projekt som delar på 6 miljoner pund, en summa som motsvarar ca 77 miljoner kronor. Projektet i Exeter är ett joint venture där energiföretaget E.ON, University of Exeter, STAR RENEWABLE ENERGY och teknikleverantören SK SOLAR ingår. Det uttalade syftet med projektet är att försöka förbättra funktionen hos värmenätverk genom att visa hur kombinerad teknik kan ersätta eller samverka med det redan befintliga kraftvärmsystemet, med målet att åstadkomma lägre kostnader och även betydligt lägre miljöpåverkan.

Förhoppningen är att projekt kraftigt sänker den miljöpåverkan som uppvärmningen av bostäder, företag och byggnader i Cranbrook och det omgivande området innebär. Dave PEARSON, chef för STAR RENEWABLE ENERGY, sade vid tillkännagivandet av samarbetet: “Projektet innebär en ny typ av värmelösning och kan erbjuda Cranbrook koldioxidbesparingar på upp till 100% jämfört med konventionella system med gaspannor”

En av de stora utmaningarna för projektets parter är just drift, styrning och optimering av de parallella teknikerna, så att distributionen från en av Storbritanniens största nybyggda fjärrvärmesystem säkerställs.

STAR har fått uppdraget att installera en högtemperaturvärmepump (80°C) som kommer att dra värme från cirka 2,000 m² markmonterade solfångare. Solfångarna förväntas producera varmvatten vid 55° C under dagen, vilket är tänkt att ökas till 80° C över natten, som är den tidpunkt då el är som billigast, för att systemet ska kunna möta efterfrågan som har sin peak på morgonen. Värmen kommer så småningom att levereras till 3 500 nya bostäder i Cranbrook, samt till ett 1,4 miljoner m2 stort industriområde, via ett nätverk av väl isolerade underjordiska ledningar. Den nya industriområdet väntas också ge mer än 6 500 nya arbetstillfällen i regionen.

Dave PEARSON från STAR fortsätter: “Smartare värmelösningar kan vara den utlösande faktor som medför fler jobb och en bättre miljö. En omvärdering av vår relation med energi innebär mycket mer än att vara “gröna”, det handlar om tre grundpelare som ingår i begreppet hållbarhet; människor, vår jord och vinst. Rapporten “Renewable Heat Incentive support” från DECC möjliggör att denna information förmedlas till en större allmänhet och dessutom att stödet för större värmepumpar bör fortgå.”

Tim ROOK, designchef för Community Energy hos E.ON (och tidigare hållbarhetschef på SPACE ENGINEERING) tillade: “Det är fantastiskt att se att regeringen stöder innovativ teknik som har potential att dramatiskt förändra landskapet för de företag som arbetar med teknologi som medför låga koldioxidutsläpp. Genom att kombinera dessa tekniker med ett avancerat styrsystem för att välja och hantera flera energikällor har vi möjlighet att skapa en livskraftig värmekälla som verkligen är förnybar och oberoende av en bränslekälla. I framtiden kan den banbrytande integrerade teknik som vi testar här kopieras i både befintliga och nybyggda fjärrvärmesystem över hela landet och alltså kunna bidra till betydligt lägre miljöpåverkan härrörande från uppvärmning av bostäder. “